...............! - حیاط خلوت ۲
X
تبلیغات
رایتل

دلم یه آدم معتمد میخواد.........!

یه کسی که وقتی نمیتونم تصمیم بگیرم زنگ بزنم بهش و بگم تو میگی چی کار کنم ؟ وبدون هیچ فکر اضافه ای هرچی اون میگه رو عمل کنم .

کسی که مطمئن باشم هرچی میگه درسته .

کسی که وقتی ناراحتم همین که باهاش حرف بزنم و موضوعی که ناراحتم کرده رو تعریف کنم همه چی برام حل بشه .

داشتن همچین کسی چقدر میتونه پشت آدمو قرص کنه .

من این آدمو گم کردم ...................  و خودمم نفهمیدم که کی و کجا گمش کردم .