برام هیچ حسی شبیه تو نیست    
کنار تو درگیر آرامشم
همین از تمام جهان کافیه 
 همین که کنارت نفس میکشم  
  
 چقدر بزرگ شدم  ................................!
اونقدر که برام مهم نیست روز سالگرد عروسیمون به اسباب کشی گذشت   
  
 
چقدر بزرگ شدی ....................................!
اونقدر که بخاطر مشکلاتی که واسه خونه پیش اومد شبااز نگرانی خوابت نمیبرد    
و امروز................................................... 
 قشنگترین هدیه رو گرفتیم  
یه آرامش قشنگ بعد از یک ماه نگرانی و اعصاب خوردی   
    
ممنونم.....................................................!  
ممنونم که وقتی وسط یه خونه بهم ریخته رفتم کیک گرفتم تا  بیای خونه وذوق کنی که تو این همه کار یادم بود سالگرد عروسیمونه ........... درو که باز میکنم میبینم یه کیک دستته.  
  
از این عادت با تو بودن هنوز  
ببین لحظه لحظم کنارت خوشه
همین عادت با تو بودن یه روز  
اگه بی تو باشم منو میکشه